Résztvevő országok: Ausztria, Magyarország, Szerbia

A projektünk témája a 2014 óta Európa szinte minden országát érintő menekültválság.

Projektünk céljának a fiatalok pontos, elfogulatlan tájékoztatásán, különböző helyzetek, szituációk megélésén, az adott célországok véleményének a megértésén keresztül azt tűztük ki, hogy egy pár napon keresztül mindenki egy kicsit közelebb kerülhessen ennek a problémának a megértéséhez, megéléséhez. Ennek elengedhetetlen része, hogy részletesen megismerhessük azoknak az országoknak a társadalmi-politikai berendezkedését, ahonnan emberek milliói indulnak el, és ennek a megértéséhez mindenképp betekintést kell nyernünk az iszlám vallásba.

Célunk a fiatalok információval ellátásán túl a sokszínűség támogatása, interkulturális és vallások közti párbeszéd, a szabadság általános értékei, tolerancia és az emberi jogok tisztelete, továbbá a médiaműveltség, a kritikus gondolkodás és a fiatalok kezdeményezőkészsége.

Úgy érezzük, hogy a téma megértésének, átélésének talán az a legjobb módja, ha a fiatalok önállóan, egymást segítve, „tanítva” dolgozzák fel ezt a kényes témát, és egymás eltérő álláspontját átbeszélve jutnának el az egyéni vélemények kialakításához.

video      Videó link a youtube.com-n: https://www.youtube.com/watch?v=UbDTD7e9MS0

Alapfogalmak

Tanulási-életviteli célú migráció

Menekültpolitika

Kiadvány

Ecuador