Fényképek  Kiadvány   Videó

 

Csere helyszíne és dátuma: Felsőtárkány, 2016.10.14-23
Résztvevő országok: Ausztria, Csehország, Magyarország, Románia,Szlovákia.
A projekt célja, hogy a bevonni kívánt fiatalok úgynevezett iránytű segítségével megtalálják a számukra elérni kívánt célt és a nekik közel álló szakmát. Az Európa 2020 stratégiának, vagyis az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési stratégiájának egyik fő célkitűzése is ez: egy új ipari forradalom véghezvitele. Karriertervezési gyakorlatokkal kívánjuk segíteni a fiatalokat, illetve olyan csoportos feladatokat és jó gyakorlatokat keresünk fel, amellyel a csere után olyan ismeretekkel fognak rendelkezni, amit a mindennapi életükbe és helyzetükbe jól tudnak alkalmazni. A motiválás az egyik szemléletváltó erőssége a projektnek.
A projekt megvalósítása során az alábbi módszereket alkalmazzuk:
- Csoportos feladat kidolgozás
- Fókuszcsoport beszélgetés
- Interaktív prezentáció
- Kerekasztal beszélgetés
- Önértékelés
- Brainstorming
- Helyi jó gyakorlat meglátogatása
Az ifjúsági cserével el kívánjuk érni, hogy a fiatal résztvevők képesek legyenek a saját életük, a közösségük, a projektötletük megtervezésére, újratervezésére, megvalósítására és átgondolására és egyfajta vállalkozó szellem kialakítására.
Hosszútávú célunk olyan információs bázis kidolgozása, amivel nem csak továbbfejleszthető a projekt, hanem további fiatalok is bevonhatóak. Szeretnénk még hasonló újratervezési projekteket megvalósítani.